Videreutdanning hos Norges grønne fagskole - Vea

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen grønne design- og miljøfag, samt anleggsfag og kurs. Opptakskravet er fagbrev eller realkompetansevurdering.

Hos Vea har du mange muligheter til å spesialisere deg og videreutdanne deg om du er anleggsgartner, gartner, landskapsentreprenør eller lignende.

Blant utdanningene du kan søke tilbyr de blant annet:

 • Anleggsgartnertekniker
 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggslære med LOD
 • Sirkulærdisponering av vann
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Grønn helse
 • Prosjektledelse

Studiene er nettbasert med samlinger, og varierer i lengde og omfang. De fleste studiene gjennomføres på deltid, slik at de kan kombineres med jobb. Samlingene varierer med 2-5 dager pr. fysiske samling.

For mer informasjon om studietilbudene, gå til Norges grønne fagskole - Vea.

Mesterbrev

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester. Mesterutdanning er den høyeste utdannelsen innen håndverksfagene.

For å kunne søke om mesterbrev må du ha:

 • fag- eller svennebrev i faget

 • arbeidet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fag- eller svenneprøve (praksisen bør som hovedregel ligge innenfor siste tiårs-periode)

 • bestått mesterutdanningen, eller

  tilsvarende godkjent utdanning, eller

  fått innvilget fritak på grunnlag av annen utdanning

Du kan også søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse. Les mer om mesterbrev med realkompetanse hos mesterbrev.no.

Mer informasjon om mesterbrev finner du hos Mesterbrevnemnda.