Arbeidet til en anleggsgartner er variert. Du jobber mye ute i frisk luft, hvor kreativiteten din utfordres hele tiden. Det jobbes med store og små prosjekter, og arbeidsoppgavene kan variere fra å plante busker, trær og blomster til å legge brostein og lage natursteinsmurer, for å nevne noen. Anleggsgartnere bruker mange ulike maskiner og hjelpemidler, og du vil få praktisk trening i bruk av alle disse maskinene.

Få et innblikk i en anleggsgartners hverdag.

Veien til fagbrev

Veien til fagbrev som anleggsgartner er flere:

1. Videregående skole

  • To år på videregående skole (Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Naturbruk, og Vg2 Anleggsgartner). I Bergen er det Stend vidaregåande skule som tilbyr disse fagene.
  • To års læretid i bedrift.
  • Fagprøve.

2. Læretid i bedrift

Har du ikke videregående utdanning? Eller kanskje du har tatt en annen utdanning? Da kan denne løsningen være for deg:

  • Tegn en lærekontrakt (tegnes mellom OKAB og lærlingen). Dersom du har bestått alle fellesfagene, får du 3-6 måneders fratrekk på læretiden. Relevant praksis gir også fratrekk.
  • Samtidig som du er i lære, må du tilegne deg teorien i yrkesfagene (Vg2 Anleggsgartner). Det legges opp til skole 1 dag i uken. Eventuelt kan du ta fagene via nettstudier eller selvstudier.
  • Når teoridelen er fullført, melder du deg opp til en tverrfaglig, teoretisk eksamen.
  • Etter bestått eksamen og endt læretid kan fagprøve avlegges.

3. Privatist/praksiskandidat

Har du minst 5 års relevant praksis kan du ta fagbrev som praksiskandidat. Dersom du lurer på om din praksis er relevant, kan du kontakte OKAB for veiledning.

  • Etter 5 års praksis må du tilegne deg teorien i yrkesfagene (Vg2 Anleggsgartner). Dette kan gjøres gjennom nettstudier, voksenopplæringskurs eller selvstudier.
  • Når teoridelen er fullført, melder du deg opp til en tverrfaglig, teoretisk eksamen.
  • Etter bestått eksamen kan fagprøve avlegges.

Hvem kan du kontakte?

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et av de største bransjekontorene for anleggsgartnere.

Du kan også ta direkte kontakt med en skole som tilbyr anleggsgartnerutdanning. I Bergen er det Stend vidaregåande skule som tilbyr anleggsgartnerutdanning.

En annen mulighet er å kontakte en godkjent lærebedrift. Anleggsgartnermester Wikholm har signert Samfunnskontrakten i Region Vest, og vi tar gjerne imot nye lærlinger. Samfunnskontrakten er en samarbeidsavtale mellom Stend VGS, OKAB og anleggsgartnerbedriftene i Vestland fylke. Avtalen sikrer læreplass til alle ungdommer som har fullført Vg1 og Vg2 på Stend vgs., med karakteren 3 eller høyere i programfagene, og som kan vise til lite fravær.

Send gjerne en mail til birte@wikholm.no dersom du ønsker å komme i kontakt med oss.

Ønsker du mer informasjon om veien videre? En fin oversikt finner du hos blianleggsgartner.no.

utdanning.no kan du lese mer om veien til fagbrev.