Kunstinstallasjoner

I mange byggeprosjekt er kunstverk et fremtredende element. Vi sørger for at kunstverkene blir trygt og stabilt forankret.

Hvelvingsbro

Muring av hvelvingsbroer i naturstein er et gammelt håndverk som vi har tatt vare på. Hvelvingsbroer holdes oppe av en eller flere underliggende hvelv (trykkbuer) laget av stein.

Minnesmerker

Et minnesmerke er gjerne et kunstverk eller en bauta til minne om historiske personer eller hendelser. Ved oppsett av minnesmerke skal området innby til refleksjon og gode natur- eller parkopplevelser.