Steinbyen Bergen har mange natursteinsmurer - et vakkert og bærekraftig alternativ til betongstøpte murer. Arbeidet krever erfaring og presisjon. Teknikk og det rette blikket er påkrevd. Vi bygger: Støttemurer – massive konstruksjoner for å holde på passer. Muring ofte ved hjelp av maskin. Enkle- og tosidige for dekorasjon - finnes ofte på kirkegårder, i parker og hage. Forblending – forskjønne betongvegger.

Natursteinsmurer er et varemerke vi er stolt av. Gjennom årene er det blitt mange murer i Bergensområdet. I hovedsak benytter vi naturstein fra Hardangerskifer. Vi bruker også stein fra andre norske brudd. Steinen hugges og tilpasses på høyder og lengder ved manuelt arbeid. Vi murer for hånd eller med maskinhjelp. Arbeidet utføres av håndverkere med stolthet for muring og hjerte for naturstein.