Grusstier

Grusstier anlegges i parker og turområder. Stabilisert grus er et glimrende materialvalg. Uttrykket er veldig likt «vanlig» grus. Dette er et miljøvennlig alternativ til asfalt, fordi det er mer varig enn grus, gir mindre avrenning, og har redusert behov for vedlikehold. Den stabiliserte grusen som vi benytter har fått navnet «Hansegrand Ulriken».

Kratt og skogrydding

Vårt datterselskap Sigurd Sondres Trepleie AS med sine erfarne og dedikerte ansatte har nå overtatt denne tjenesten. På nettsiden deres kan du lese mer om tjenester som trefelling, trepleie, sikring av trær og stubbefresing.

Natursteinsplastring

Langs elver og vann benyttes plastring for erosjonssikring. Under brokar er det dårlige vekstvilkår for planter og gress. Plastring er et meget godt alternativ til dekke her.

Biokull

Biokull er forkullet biomasse som brukes som en tilsetning til jord. Strukturen i biokull gir økt rotutvikling, og økt oksygen- og vanntilgang for planterøttene. På denne måten bedres vekstvilkårene. En annen positiv miljøeffekt er at biokull absorberer og holder på store vannmengder, og kan ta unna overvann. I tørre perioder tilføres røttene vann fra biomassen.