Langs de fleste veier, gater, fortau og bybanespor inngår kantstein som et element i utformingen.

Vi har satt kilometervis med granittkantstein. En riktig satt kantstein hever kvaliteten og estetikken i prosjektene. Kantsteinen har ulike størrelser og fasonger alt etter bruksområde. Granittkantstein benyttes noen steder som sittekant. Granittkantstein, type platekantstein (20x30 cm) benyttes langs fortau i sentrumsområder. Formater som 12x25 cm og 15x30 cm benyttes ofte langs fortau utenfor sentrum, og i forbindelse med trafikkrefuger.

Som kanter i grøntanlegg og parker benyttes ofte storgatestein som kant. Langs hele bybanen er det benyttet hvit platekantstein. Langs fortau benyttes ofte også plasstøpt betongkantstein. Kanter av brostein finner man gjerne mellom gate og plenarealer. Stålkanter mellom gang- og plantearealer brukes blant annet i boligprosjekter.