Heller er belegg med format over 30 cm.

Heller finnes i ulike materialer; skifer, granitt og betong. Uavhengig av valg av heller er kravet til grunnarbeid likt, og må være rett utført for at dekket skal bli stabilt og velfungerende. Valg av material avgjøres gjerne av bruksområde, estetikk og økonomi.

Tradisjonelle valg:

Skifer – fortau, parker og hage

Granitt – offentlige rom, holdeplasser bybane

Betong – fortau, rasteplasser, borettslag