Stein Wikholm har lagt på kne og lagt brostein fra han var «en neve stor». På 80-tallet startet Bergen kommune sammen med Husbanken et program for byfornying. Hovedmålet var å øke bosetningen i sentrum. I den forbindelse ble det etablert gatetun. Flere gater og smau ble oppgradert med brostein. Anleggsgartnermester Wikholm AS var en viktig og aktiv aktør i disse oppgavene. Siden da har vi hatt brolegging av gater og smau som en stor del av våre tjenester. Vi kan trygt påstå at vi har lang erfaring! Dette håndverket ligger vårt hjerte nært.

I hovedsak benyttes det to ulike typer brostein; storgatestein (14x14x20 cm) og smågatestein (10x10x10 cm). Begge disse formatene kan fås nye eller i brukt tilstand. Brukt stein har som regel en «slitt» overflate og fint fargespill. Dette er i hovedsak stein fra brudd rundt Bergen og andre deler av Norge. Storgatestein blir i hovedsak satt i halvforbandt. Smågatestein settes som regel i halvforbandt eller i buemønster. Begge format kan settes i andre spesielle mønster, f.eks. diagonalmønster.