Velstelte grøntområder gir publikum gode opplevelser, trivsel og glede.

Våre dyktige og engasjerte ansatte utfører anleggsgartnerfagets grønne del med entusiasme og faglig stolthet. I Bergen har vi driftskontrakter som omfatter skjøtsel av grøntområder for Forsvarsbygg og Bergen kommune. Driftskontrakter inneholder typisk plenklipping, skjøtsel av staudefelt, buskfelt og trær, og vedlikehold av grusstier. For miljøvennlig ugressbekjempelse benytter vi Heatweed. Med Heatweed fjerner vi ugress med varmt vann, helt fritt for kjemikalier.

Andre elementer i en slik kontrakt er overvannshåndtering og søppelhåndtering. Ettersyn av lekeplasser inngår også i kontraktene med Bergen kommune.

Skjøtselsoppgaver utfører vi også i borettslag og sameier, og ved næringsbygg.

Når nye anlegg er ferdigstilt har vi ofte ansvaret for skjøtsel av de grønne områdene i 3-5 år. Vi legger vår ære i å overlate det grønne anlegget i en sunn og frodig tilstand. Gjennom skjøtselsperioden jobber vi for å sikre god vekst og etablering, samt for å hindre overgroing av ugress.

Veivedlikehold

Skjøtsel av grøntområder langs fylkesveier og riksveier er også en del av vår jobbhverdag. Aktuelle oppgaver her er fjerning av uønsket vegetasjon (med varmebehandling) og skjøtsel av grøntområder langs veien.