For oss er det viktig å se på regnvann som en ressurs som bør gjenbrukes. Vi skaper gode løsninger for overvannshåndtering av regnvannet. Ved å tilrettelegge for at vannet kan renne naturlig gjennom byen i åpne dammer skaper vi vakre uterom, samtidig som faren for flom minsker.

Åpne dammer og vannspeil gir området et vakkert uttrykk, samtidig som det kan bidra til god overvannshåndtering. Ved nye boligprosjekter kan det tilrettelegges for at takvann fra boliger i nærheten samles opp i dammene.

Takvann kan samles opp i vanntanker. Dette vannet kan blant annet brukes til toalettskyll, til å vanne planter, gressplen og grønne vegger, og til å vaske biler, husvegg og platting.