Grønne tak og vegger absorberer regnvann, ved at underlaget til vegetasjonen suger opp vannet, og sakte slipper det tilbake i sirkulasjon. Vegetasjonen benytter vannet sakte i sin prosess. Dette kan redusere flom og overvann, og takene kan avlaste avløpsnettet ved kraftige regnskyll.

Vegetasjonen binder også opp og filtrerer bort svevestøv og CO2, og bidrar til friskere lunger i urbane strøk.

Mer informasjon om grønne tak og vegger kan du finne her.