Biokull er forkullet biomasse som brukes som en tilsetning til jord. Produksjon av biokull foregår på høye temperaturer, og med lite tilgang til oksygen. Strukturen i biokull gir økt rotutvikling, og økt oksygen- og vanntilgang for planterøttene. En annen positiv miljøeffekt er at biokull absorberer og holder på store vannmengder, og kan ta unna overvann. I tørre perioder tilføres røttene vann fra biomassen. Det bidrar også til absorbering av miljøgifter og tungmetaller fra veien.

Mer informasjon om klimaeffektene av biokull finner du hos Norsk Biokullnettverk.