Med fokus på miljø og bærekraft jobber vi med fremtidsrettede løsninger. For oss betyr det i praksis å kurse og videreutdanne våre ansatte, finne nyskapende løsninger for kundene, og velge miljøvennlige maskiner og utstyr.

Et viktig fokusområde for oss innen bærekraft er blågrønne løsninger og lokal overvannsdisponering. Med blågrønne løsninger bruker vi naturens prosesser for å håndtere regn og overvann. Lokal overvannsdisponering innebærer løsninger som fordrøyer eller leder vannet bort i åpne flomveier.