veiprosjekt

Illus: D19, Fyllingsdalen Kollektivterminal
30 06. 2021

D19, Fyllingsdalen Kollektivterminal

Kollektivterminal ved Oasen, Fyllingsdalen, D19

Illus: D15 Løvstakken
01 03. 2021

D15 Løvstakken

Tunnelarbeid fra Minde til Fyllingsdalen, samt dagsonen i Fyllingsdalen.

Illus: K5 Arefjordvegen
01 03. 2021

K5 Arefjordvegen

Opprustning av veg på Sotra knyttet til Sotrasambandet.

Illus: D12, Bybanen byggetrinn 4, Fløen- Kronstad
01 01. 2020

D12, Bybanen byggetrinn 4, Fløen- Kronstad

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører anleggsgartnerarbeidene på flere av entreprisene …

Illus: D14, Bybanen byggetrinn 4, Kanalveien
01 01. 2020

D14, Bybanen byggetrinn 4, Kanalveien

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører anleggsgartnerarbeidene på flere av entreprisene …

Illus: D16, Bybanen byggetrinn 4, Fyllingsdalen
01 01. 2020

D16, Bybanen byggetrinn 4, Fyllingsdalen

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører arbeidene i Fyllingsdalen ifbm Bybaneutbyggingen …

Illus: Svegatjørn-Rådal, Bergensdelen
01 01. 2020

Svegatjørn-Rådal, Bergensdelen

K11 er "Bergensdelen" av Svegatjørn - Rådalprosjektet. Vår oppdragsgiver er Implenia. …

Illus: Nordnes - fra Nordnesbakken til Klosteret
01 11. 2019

Nordnes - fra Nordnesbakken til Klosteret

Anleggsgartnermester Wikholm AS sine oppgaver i dette prosjektet omfatter nytt dekke i …

Illus: Skille av jernbanetrase og bybanetrase med natursteinsmur
02 12. 2018

Skille av jernbanetrase og bybanetrase med natursteinsmur

Bygging av 460 meter natursteinsmur. Snitt 3 m. Skille mellom bybanetrase og jernbanetrase

Illus: Voss knutepunkt
01 10. 2018

Voss knutepunkt

Voss knutepunkt med bussoppstillingsplass, «kyss og køyr»-løsning, drosjeholdeplass samt …

Illus: Gangvei mellom Damsgårdveien og Michael Krohnsgate
31 01. 2018

Gangvei mellom Damsgårdveien og Michael Krohnsgate

Gangvei 9 befinner seg mellom Damsgårdveien og Michael Krohnsgate og sikrer …

Illus: Bjørgeveien
28 02. 2017

Bjørgeveien

Utvidelse av kanal, natursteinsmurer, beplantning mm. Etablering av gang- og sykkelvei

Illus: Opprustning av Kong Oscarsgate
31 01. 2017

Opprustning av Kong Oscarsgate

Opprustingen av Kong Oscarsgate startet sommeren 2016, og er en del av Bergensprogrammet.

Illus: E39 Svegatjørn - Rådal
01 12. 2015

E39 Svegatjørn - Rådal

Beplanting, såing og etablering av rundkjøringer og refuger. Bygging av ny vei fra OS til …

Illus: Bybanen Bergen lufthavn Flesland
01 08. 2015

Bybanen Bergen lufthavn Flesland

Vi er nå i gang med å bygge det som blir endeholdeplassen på bybanen fra sentrum til …

Illus: Lavik kaiområde
01 04. 2014

Lavik kaiområde

Som underentrepenør for NCC har vi vært med på å oppgradere Lavik kaiområde og …

Illus: Bybanen - Birkelandsskiftet
01 11. 2013

Bybanen - Birkelandsskiftet

Bybaneprosjektet ved Birkelandsskiftet ble overlevert 9.mars 2016 etter 2.5 års god …