park og hage

Illus: Klimaklyngen
01 11. 2020

Klimaklyngen

Rehabiliteringsprosjekter er utfordrende og interessante! Arbeidene på Klimaklyngen ble …

Illus: Miljølokket på Skjoldnes
01 09. 2020

Miljølokket på Skjoldnes

Miljølokket på Skjoldnes er et miljøtiltak for nyetablert bebyggelse, samt et løft for …

Illus: Minnested Fyllingsdalen
02 12. 2019

Minnested Fyllingsdalen

Minnested i Fyllingsdalen etter oppdrag fra Bergen kommune.

Illus: Flagghaugen, Nygårdsparken
30 04. 2019

Flagghaugen, Nygårdsparken

På Flagghaugen i Nygårdsparken har vi bygget en klatreløype som hovedsakelig er …

Illus: Sartorlunden
31 01. 2019

Sartorlunden

Dronninga landskap AS ved Rainer Stange har vært landskapsarkitekt for parken, og er den …

Illus: Friområde i Damsgårdssundet sør
31 08. 2018

Friområde i Damsgårdssundet sør

Dette prosjektet hadde også BOB som oppdragsgiver, og ligger mellom Damsgårdveien og …

Illus: Jægermyren lekeplass
31 01. 2018

Jægermyren lekeplass

Ved Jægermyren har vi oppgradert nevnte områder til dagens standard. Prosjektet ligger på …

Illus: Herman Gransvei lekeplass og Damsgård ballbane
01 09. 2017

Herman Gransvei lekeplass og Damsgård ballbane

På vegne av Bymiljøetaten har vi foretatt en totalrenovering av Damsgård ballbane og …

Illus: Nygårdsparken
01 10. 2016

Nygårdsparken

Renovering av Nygårdsparken

Illus: Håsteinarparken
01 06. 2016

Håsteinarparken

I høst har vi foretatt en fornying av Håsteinarparken på Laksevåg. Det er ca 2100 m2 som …

Illus: Fløyen klatrelek
01 04. 2016

Fløyen klatrelek

Fløyen klatrepark vil bestå av to hinderløyper, en kort og en litt lengre, som går mellom …

Illus: Skansedammen
01 04. 2014

Skansedammen

1. september 2015 ble nye Skansedammen i Bergen offisielt åpnet.

Illus: Foldnes - natursteinsbro
01 05. 2013

Foldnes - natursteinsbro

Våre arbeider ved Foldnes - natursteinsbro

Illus: Storetveit - natursteinsbro
01 10. 2012

Storetveit - natursteinsbro

Våre arbeider ved Storetveit - natursteinsbro