instutisjon

Illus: Nordnes Oppveksttun
01 03. 2020

Nordnes Oppveksttun

Anleggsgartnermester Wikholm AS håndterer utomhusarbeidene på dette prosjektet.

Illus: Åsane VGS
01 10. 2019

Åsane VGS

Constructa Entreprenør AS er utbygger av den nye skolen. Anleggsgartnermester Wikholm AS …

Illus: Sandsli Sykehjem
01 04. 2019

Sandsli Sykehjem

Komplette anleggsgartnerarbeider på prosjektet. Granittkanter, natursteinsmurer, takhager, …

Illus: Lynghaugparken
31 12. 2018

Lynghaugparken

Bygging av brygge ved kanten av lynghaugtjørnet

Illus: Tunesflaten Skole
31 03. 2018

Tunesflaten Skole

Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for alle brukergrupper, skape …

Illus: Damsgård Skole
04 01. 2018

Damsgård Skole

Vi oppgraderte uteområdet ved Damsgårdskole. Kunstgress bane, kule landskap i gummi og nye …

Illus: Siljuslåtten sykehjem
31 10. 2017

Siljuslåtten sykehjem

Bygging av takhage, parkområde. Innvendig atrium

Illus: Voss Gymnas
01 08. 2016

Voss Gymnas

Oppgraderingen av Voss Gymnas er i gang, og Anleggsgartnermester Wikholm AS skal foreta …

Illus: Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland
01 09. 2015

Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland

BUSP er det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland. Vi startet arbeidet september …

Illus: Søreide skole
01 08. 2013

Søreide skole

Våre arbeider på Søreide Skole.

Illus: Fauskanger barne- og ungdomsskole
01 01. 2013

Fauskanger barne- og ungdomsskole

Våre arbeider ved Fauskanger barne- og ungdomssskule

Illus: Kronstad DPS
01 04. 2011

Kronstad DPS

Våre arbeider ved Kronstad DPS