Våre arbeider har omfattet alle overflatearbeider.
Dette være seg ulike granittkantsteinsleveranser, natursteinsmurer, skiferarbeider, taktile elementer, møblering, gress- og plantearbeider.

Arbeidene har vært utført i etapper for å ivareta kjørende og myke trafikanter til enhver tid.

Det har vært et spennende og utfordrende prosjekt. Vi har hele tiden jobbet tett på publikum, det har vært trafikale utfordringer, siden veien har åpen hele tiden. Klimatisk skiller også Voss seg fra Bergen, på den måten at vi har fått mer av både snø og frost enn vi vanligvis pleier å få.

  • Oppstart: October 2018
  • Ferdigstilt: December 2019
  • Sted: Voss
  • Byggherre: Statens Vegvesen

2 Feb 2020

Bilder av ferdigstilt prosjekt desember 2020.