Oppgraderingen av Voss Gymnas er i gang, og Anleggsgartnermester Wikholm AS har foretatt alt utomhusarbeidet så langt. Det nye bygget stod klart høsten 2017, og det gamle skolebygget er under rehabilitering. Vi har i størst mulig grad tilpasset oss til skoledriften, siden vi har arbeidet i grunnen tett opptil klasserommene.

Arbeidet vårt har bestått av:

Betongheller, gangbaneheller i store størrelser - 3200m2
Granittkant som sittekant - 120m
Granittamfi
Kanter av granitt og stål - 300m
Drensrenner - 60m
Treningsapparater
Beplanting og plen

  • Oppstart: August 2016
  • Ferdigstilt: August 2017
  • Sted: Voss
  • Byggherre: Constructa/Hordaland Fylkeskommune