På Tveiterås skole har vi utført følgende arbeid:

 • Forskaling og betongarbeid
 • Jordarbeid
 • Planting og såing
 • Montering av lekeplass med gummidekke
 • Bygget og plantet sansehage
 • Tømrerarbeid (amfi, benker m.m.)
 • Lagt dekke av belegningsstein og betongheller
 • Setting av brosteinskanter og montering av stålkanter
 • Bygget trapp av granitt
 • Støpt vannrenne med demninger
 • Oppstart: August 2022
 • Ferdigstilt: December 2022
 • Sted: Paradis, Bergen
 • Byggherre: Veidekke ASA