Tunesflaten Skole

Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for alle brukergrupper, skape sikre oppholdssoner og lekearealer for samvær, aktivitet og pauser samt skape et grønt byrom/naturområde til gavn for hele nærområdet.

bilder mer info

På Tunesflaten skole var vi UE under Dale entreprenør, som igjen var UE under Skanska. Vi utførte alt gartnerarbeidet på anlegget.

Rundt skolebygget er det ulike oppbygde plasser; skoletorg og hovedatkomst mot sør, adkomst for varelevering og vedlikehold mot vest, og skolegård mot nord og øst.

Arealet nord for skolegården er beholdt som åpent mark/kulturlandskap. En eksisterende bekk renner gjennom deler av tomten, denne er beholdt åpen før den føres til fordrøyningsbasseng.

Sør for skoletomten ligger et eksisterende bybanetorg. Skoletorget er planlagt som en utvidelse av dette.

Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for alle brukergrupper, skape sikre oppholdssoner og lekearealer for samvær, aktivitet og pauser samt skape et grønt byrom/naturområde til gavn for hele nærområdet.

Stikkord: Gressarealer, buskfelt, trær, kanter, plasstøpt fallunderlag, betongheller, møbler, ballbinge, turn- og balanseapparat, granittrapper og granittamfi.

  • OppstartMarch 2018
  • FerdigstiltJuly 2018
  • StedSteinsvikvegen, Bergen
  • ByggherreDale entreprenør

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi er en stolt håndverksbedrift. Vi utfører vårt arbeid med fremtidsrettet fokus på miljø og bærekraft. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi engasjerer oss sterkt i opplæring og utdanning innen anleggsgartnerfaget.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.