På Villa Skjoldnes har vi utført alle utomhusarbeider tilhørende vårt fag.
Kvalitetene i leveransen har vært svært gode, og kravet til nøyaktighet har også vært høy.

Elementer som inngikk i vår leveranse:
Forblendingsmur av naturstein, granittdekke, skiferdekke, kanter av ulike materialer, trapper, vannspeil, beplantning, møblering og lekeplass.

Regnvann fra hustakene føres ned i vannspeilet. Et estetisk innslag som samtidig bidrar til mindre overvann i gatene.

  • Oppstart: November 2018
  • Ferdigstilt: October 2020
  • Sted: Skjold, Fana, Bergen
  • Byggherre: LAB