Den gamle Skansedammen, som opprinnelig var et vannmagasin for Brannvesenet ved bybranner, har blitt bygget om til parkeringsanlegg med plass til 196 biler. Kommunen ønsket å «fjerne» mye av parkeringen i gatene i området. Vi har utført reetableringen av parken, samt murer og dekker.

I april 2014 ble dammen tømt for vann og alle fiskene ble hentet ut.

I mars 2015 begynte vi reetableringen av parken. I første omgang innebar det bygging av natursteinsmur langs parkeringshuset. Vi klargjorde også området rundt dammen for bygging av natursteinsmur inkludert flere trapper.

I mai 2015 satte vi i gang arbeidet med å montere damkronen på Skansedammen. Dette er den øverste raden med stein fra den opprinnelige dammen. Nye Skansedammen har med en vanndybde på ca 20cm. Fra toppen av damkronen og ned til bassengbunnen, er det ca 40cm. For at vannet skal holde seg noenlunde rent, blir det sirkulert og renset i sommerhalvåret. Om vinteren blir vanndybden redusert til ca 10cm. Dette for at isen lettere skal dannes, og at den ikke skal skade damkronen under innfrysing.

I juni 2015 begynte vi å legge skiferheller rundt dammen og bygget benker og bord i naturstein. Vi fortsatte arbeidet med murer og trapper, og tilpasset disse til terrenget rundt damanlegget. Hovedinngangen til parken er en trapp som går langs hele nedsiden av dammen. Den skaper en flott og åpen inngang til parkanlegget. Åpningen av parkeringsgarasjen fant sted 1. juli.

1. september 2015 ble nye Skansedammen offisielt åpnet. Parken ble godt tatt imot av kommunen og publikum, og barna benyttet sjansen til å prøve ut bassenget så snart fontenene var skrudd på.

Siden det var en forsinket oppstart på prosjektet og en del tilleggsarbeid, ble det en hektisk utførelse med mange menn i sving. Når vi nå er ferdig, har det blitt et fint anlegg som har fått mye skryt fra hovedentreprenør, kommunen og publikum. Medarbeiderne fra Wikholm som har vært i arbeid på anlegget har med god innsats og godt samarbeid med de andre firmaene som tok del i prosjektet, levert et flott produkt videre til kommunen.

Du finner artikler om prosjektet på bygg.no og ba.no.

  • Oppstart: April 2014
  • Ferdigstilt: August 2015
  • Sted: Skansen, Bergen
  • Byggherre: Bergen kommune/Veidekke