Sandsli sykehjem ligger på Sandsli i Bergen. Sykehjemmet har et bruttoareal på vel 20 000m2, og er størst av fire nye sykehjem som skal bygges i Bergen de neste årene.

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører komplett anleggsgartnerleveranse på prosjektet.
Utviklingen av prosjektet har skjedd i tett dialog mellom Constructa, LARK og anleggsgartner.

Resultatet av samarbeidet i produksjonsfasen, har båret gode frukter.

Uteområdet med sansehager, takhager, fine dekker og uterom har blitt et innbydende sted hvor våre seniorer vil ha gleden med å oppholde seg. Områdene skal være enkle å bevege seg i, samtidig som det skal by på både farger og lukter.

Anleggsgartnermester Wikholm AS har hatt 2-4 anleggsgartnere på prosjektet gjennom prosessen.
Faglig dyktige, kreative, og et godt øye for de gode løsningene er noen av beskrivelsene på våre medarbeidere.

Det er med stolthet vi ser tilbake på prosjektet når vi nå er nesten ferdig med utførelsen.

Neste del av arbeidet, blir å drifte grøntanlegget de neste 5 årene. I denne fasen skal vi sørge for at grøntanlegget utvikler seg slik som det er tenkt. Når driftsperioden er over, skal vi overlevere et anlegg som er i vekst og trives godt.

Vi takker oppdragsgiver for tilliten, og er klar til å gå i gang med neste prosjekt når det dukker opp!

  • Oppstart: April 2019
  • Ferdigstilt: May 2020
  • Sted: Sandsli, Bergen
  • Byggherre: Constructa Entreprenør AS