I Paradis har vi oppgradert vei og fortau, samt etablert sykkelfelt og oppkjøringsramper i veibane. Vi har lagt granittdekke på allmeninngen, og bygget forblendingsmurer av Alta stein. Vi har også etablert to plantefelt. 

Arbeidet inkluderer:

 • ca. 1600 m granitt kantstein
 • ca. 150 m² steindekker i brostein satt i betong og sand
 • ca. 900 m² granittdekke i allmenning
 • ca. 90 m² forblendingsmur
 • Universell utforming med taktile heller
 • Beplanting av busker og trær

Prosjektet har foregått i Statsminster Michelsens vei, Jacob Kjødes vei og Tunvegen. 

 • Pågående:JA
 • Oppstart: June 2022
 • Ferdigstilt: December 2023
 • Sted: Paradis
 • Byggherre: Vestland Fylkeskommune