Ved Os sjøfront har vi utført følgende arbeid:

  • Legging av betongheller
  • Setting av kantstein
  • Oppfylling med grus på betongdekke
  • Utlegging av jord
  • Planting og såing
  • Oppstart: March 2012
  • Ferdigstilt: June 2013
  • Sted: Os
  • Byggherre: Stor Bergen boligbyggelag (OBOS)