I høst startet vi renoveringen av øvre del av Nygårdsparken sammen med OBAS som er hovedentreprenør ved prosjektet. OBAS tar seg av det bygningsmessige, mens Wikholm AS utfører alt utomhusarbeidet.

Så langt har vi restaurert og utvidet Langedammen, og i området rundt dammen har vi bygget murer og lagt bruddskifer hugget med håndverksmessige og faglige kunnskaper. Vi har også etablert en elv av rullestein og et vannarrangement. Ved den nye kiosken er det montert en trapp fra Evjen granitt og lagt brostein. Her skal det også være en lekeplass, og vi har montert et lekeberg bestående av prefabrikerte betongelementer.

På deler av Flagghaugen skal vi reetablere gamle stier. Utover våren vil dette området av parken framstå med et nytt og spennende uttrykk.

  • Oppstart: October 2016
  • Ferdigstilt: June 2017
  • Sted: Nygårdsparken, Bergen
  • Byggherre: Obas