Prosjektet omhandler ombygging av gamle Nordnes skole, til en nytt og moderne oppveksttun.
Vår oppdragsgiver er Constructa Entreprenør AS.

Prosjektet Nordnes oppveksttun blir utført i en samspillsentreprise.
Dette er en entrepriseform som er svært interessant å jobbe i, og hvor potensiale i hver enkelt samspillsentreprenør blir utnyttet på en god måte.
Vår rolle i prosjektet er å optimalisere utomhusarealene sammen med aktuelle parter, slik at brukerne får en best mulig opplevelse når de benytter seg av områdene.

I dette prosjektet inngår ulike dekker, ulike granittkonstruksjoner, lek/aktivitet, møblering og beplantning i vår leveranse.

  • Oppstart: March 2020
  • Ferdigstilt: October 2020
  • Sted: Nordnes, Bergen
  • Byggherre: Bergen kommune