Fra bunnen av Nordnesbakken og til Haugesmauet har vi lagt nye fortau med dekke av skifer og smågatestein.
Veibanen har fått nye kanter med tilhørende kantstopp for buss, og nytt brosteinsdekke. Brosteinsdekke i kjørebanen har rullevennlig dekke for syklister.
  • Oppstart: November 2019
  • Ferdigstilt: August 2021
  • Sted: Nordnes, Bergen
  • Byggherre: Bergen kommune