Et miljølokk er en betongkonstruksjon som ligger over motorveien og anleggsgartnerarbeidene blir utført oppå dette.

Hensikten med prosjektet var å dempe støy og redusere mengden av svevestøv i luften, samt binde sammen de tre byggetrinnene på Prosjekt Skjoldnes Panorama.

I prosjektet har vi bygget et offentlig tilgjengelig parkanlegg som vederlagsfritt ble overdratt fra prosjektet til Bergen Kommune.
Det inneholder Bergens første bane for padeltennis, som er verdens raskest voksende sport, multisportbane for blant annet fotball, badminton, bandy og håndball, bane for sandvolleyball, boulebane og turstier.

Les artikkel om prestisjeprosjektet Skjoldnes Panorama.

  • Oppstart: September 2020
  • Ferdigstilt: December 2020
  • Sted: Skjold, Fana, Bergen
  • Byggherre: LAB entreprenør AS