Media City Bergen, den nye mediaklyngen i Bergen sentrum, vi stå ferdig i løpet av sommeren 2017. Anleggsgartnermester Wikholm AS skal utføre alt utomhusarbeidet, og siden begynnelsen av januar har vi foretatt diverse arbeid i grunnen, blant annet traseer for elektronisk kommunikasjon, strømforsyning og nye fundamenter til lysmaster. Vi er i gang med å sette kantstein og legge betongheller langs bygget i Lars Hillesgate og i to gangpassasjer gjennom bygget. Dekket vil være en blanding av betongheller og asfalt, og fargene grå og svart vil gå igjen i arkitekturen. Vi monterer også sykkelstativ, benker og lysmaster.

På plassen ved Vestre Strømkaien skal vi legge ca 1700 m2 belegningsstein i granitt. Steinene har forskjellig farge og overflate, og i dekket vil dette framstå som et mønster av mørke trekanter i diverse størrelser. Vi skal også stå for møbleringen av plassen, og skal montere diverse “octobenker" - åttekantede benker i ulik størrelse og utforming. Vi skal også montere “open pillars” - dekorative triangulære lysmaster med gitter-mønster laget av stål. Produktene er levert av Streetlife. Når plassen er ferdigstilt vil den fremstå med et spennende og urbant uttrykk.

Videre skal vi etablere ramper for busstrafikk og lave trapper med taktile heller. Vi skal også rehabilitere en takhage med blant annet betongheller og benker.

  • Oppstart: January 2017
  • Ferdigstilt: July 2017
  • Sted: Bergen Sentrum
  • Byggherre: Hent