Som underentrepenør for NCC har vi vært med på å oppgradere Lavik kaiområde og tilkomstveiene til fergekaien. På kaien har vi bygget nye oppstillingsplasser, bussholdeplass og parkeringsområde. I skråning ned mot kaien er det lagt sedum og plen på begge sider av gangveien.

Vi har også foretatt en oppgradering av kommunal vei. Vi har satt kantstein langs veien og i rabatter, og lagt smågatestein i rabattene og i et felt langs veibanen. I tillegg har vi etablert busstopp på begge sider av veien.

Det har vært en spennede jobb med godt samarbeid, og resultatet er et flott og oversiktlig kaiområde.

  • Oppstart: April 2014
  • Ferdigstilt: September 2015
  • Sted: Lavik, Sogn- og Fjordane
  • Byggherre: NCC