Klimaklyngen

Rehabiliteringsprosjekter er utfordrende og interessante! Arbeidene på Klimaklyngen blir utført i tett dialog med antikvariske myndigheter, LARK, hovedentreprenør og byggherre.

mer info

Prosjektet omhandler rehabilitering av bygningsmassen Jahnebakken 3 og Allègaten 70. Oppdraget omfatter en total rehabilitering av Jahnebakken 3 og ombygging av deler av Allègaten 70.
Prosjektet medfører inngrep i eksisterende utomhusanlegg, justering av terreng blant annet for å tilfredsstille universell utforming, samt en revitalisering av hageanlegget.

  • OppstartNovember 2020
  • FerdigstiltMay 2021
  • StedBergen Sentrum, Bergen
  • ByggherreUniversitetet i Bergen. Kontraktspart: Brødrene Ulveseth

Anleggsgartnermester Wikholm AS

Vi er en stolt håndverksbedrift. Vi utfører vårt arbeid med fremtidsrettet fokus på miljø og bærekraft. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi engasjerer oss sterkt i opplæring og utdanning innen anleggsgartnerfaget.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 55 50 17 00
anders@wikholm.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.