Prosjektet omhandlet rehabilitering av bygningsmassen Jahnebakken 3 og Allègaten 70. Oppdraget omfattet en total rehabilitering av Jahnebakken 3 og ombygging av deler av Allègaten 70.
Prosjektet medførte inngrep i eksisterende utomhusanlegg, justering av terreng blant annet for å tilfredsstille universell utforming, samt en revitalisering av hageanlegget.
  • Oppstart: November 2020
  • Ferdigstilt: May 2021
  • Sted: Bergen Sentrum, Bergen
  • Byggherre: Universitetet i Bergen. Kontraktspart: Brødrene Ulveseth