Horisont er et kjøpesenter i Åsane utenfor Bergen, og har ca 170 boenheter på taket, med tilhørende takhager. Kjøpesenteret åpnet i november 2014, og boligblokkene og takhagene sto ferdige i løpet av 2015.

Vi har stått for alt anleggsgartnerarbeidet ved dette anlegget, og arbeidet vårt har omfattet dekker, kanter, jord, lekeområder, beplantning osv. Vår entreprise er delt i to, takhagene og bakkeplan, og nedenfor følger en mer detaljert liste over arbeidene på de ulike områdene.

Div arbeider på takhagene:

Oppfylling/terrengformasjoner med løsleca, ca 800m3
Plantekasser i cortenstål, 23 stk
Overvannshåndtering (drensmatter)
Grus (dreneringsmasser) 1000m3
Betong (støpte plasser og stier), ca 2000m2
Ferdiggress, ca 4500m2
Sedum, ca 1800m2
Jord for gress og plantekasser
Beplantning
Lekeplasser

Div arbeider på bakkeplan:

Betong-/forstøttningsmurer, ca 150m
Div betongtrapper
Plantekasser i granitt på torget (store og små), 7stk
Granittpuff’er, 3stk
Granittkantstein, ca 1300m
Cortenstålkanter, ca 350m
Drensrenner, B=200mm og 100mm. Totalt ca 950m
Asfalt, ca 8000m2
Fallunderlag, ca 150m2
Jordutlegg, plen og buskfelt, ca 3500m2
Busker og trær, ca 1000m2
Sykkelparkeringer og søppelspann
Div rekkverk, gjerder og håndløpere
Lekeapparater

Området rundt Ulsetlona:

Etablering av bro og nytt bekkeinntak
Bro av betongelementer, spenn på 12m, B=3m
Plastring av damside til flomnivå, hardangerskifer

  • Oppstart: April 2014
  • Ferdigstilt: December 2015
  • Sted: Åsane
  • Byggherre: Consto