I høst har vi foretatt en fornying av Håsteinarparken på Laksevåg. Området ligger bak Lyst og Fryd i Damsgårdsveien og grenser til Alléen. Det er ca 2100 m2 som er opparbeidet, og dette vil har gjort parken til en fullverdig bydelspark.

Parken har en naturlig inndeling mellom en intim lysthage og en mer typisk rekreativ park. Det har vært et mål å beholde eksisterende fjell, trær og busker. Arbeidet har omfattet grunnarbeid, terrengforming, etablering av vegetasjonsfelt, gressarealer, skiferplasser, gjenoppbygging av murer, grusveier, samt bygging av et amfi av prefabrikkerte betongelementer og gress med tilhørende scene.

  • Oppstart: June 2016
  • Ferdigstilt: October 2016
  • Sted: Laksevåg
  • Byggherre: Grønn Etat