Den første delen av klatreløypen er litt enklere, med en sidearm ut, slik at de litt mindre barna også kan prøve seg. Løypen er lang og blir høyere og høyere over terreng i enden.

Under klatreløypen er det tilrettelagt for barn i alle aldre, med balanse, klatre- og huskeelementer.

For de unge og voksne er det etablert treningsapparater for å tilrettelegge for aktivitet i parken. Apparatene er samlet for å fungere som et sosialt samlingspunkt. Både eksisterende vei til Flagghaugen, og veien til Hulen er blitt rehabilitert. På syd- og vestsiden av Flagghaugen er det etablert nytt veinett, lagt i samme trasé som er vist på historiske bilder.

  • Oppstart: April 2019
  • Ferdigstilt: September 2020
  • Sted: Nygårdsparken
  • Byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten