Dette har vært et unikt prosjekt hvor vi har fått lov til å delta. Her har vi utført de fleste typer arbeider innenfor vårt fagfelt.
Vi begynte å jobbe i en sprengsteinsfylling, etter at grunnentreprenøren hadde ferdigstilt sine arbeider.
Det har vært tett dialog med huseier gjennom hele prosessen, og planen vi jobbet etter ble til underveis. Kvalitetene i utførte arbeider har vært svært høye, og resultatene har blitt fantastisk flotte.

Arbeidene vi utførte har vært:

 • Terrengforming med graving og grunnarbeid
 • Diverse rørføringer i grunn
 • Natursteinsmuring, både bakkemurer, to-sidige murer og murforblending
 • Kanter av naturstein
 • Møblering med naturstein
 • Beplantning
 • Gressetablering
 • Beskjæring og treforming
 • Oppstart: August 2019
 • Ferdigstilt: May 2020
 • Sted: Fagernes 24, Sandviken, Bergen
 • Byggherre: Privatperson