I Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate har vi etablert ladeanlegg for elbiler og etablert sykkelstativ. Belysningen i gatene har blitt oppgradert, og vi har utvidet fortau og etablert gatetrær.

Arbeidene omfattet alle arbeider fra dimensjonering ved prosjektering og frem til komplett ferdig konstruksjon. Det ble etablert to nye ladeanlegg for elbiler med flere ladepunkter med god funksjonalitet for lastbalansering. 

Som totalentreprenør hadde vi alle andre aktuelle fag under oss. Vi samkjørte og koordinerte disse fagene, slik at produksjonen skulle bli mest mulig optimal både for prosjektet, beboere, gående og kjørende. I begge gatene bestod hovedvekten av jobben av graving, elektro, kantstein og asfalt.

  • Oppstart: January 2022
  • Ferdigstilt: November 2022
  • Sted: Bergen
  • Byggherre: Bergen Kommune - Bymiljøetaten