I Knarvik har vi bygget en oval rundkjøring. Til rundkjøringen er det brukt 144 granittsteiner, som hver veier 1 tonn.

I tilknytning til dette arbeidet har vi også satt kantstein, plantekantstein, sykkelkantstein og smågatestein, bygget murer og plantet blomster og trær.

Arbeidet inkluderer: 

 • 2387 meter kantstein
 • 675 meter plantekantstein
 • 429 meter sykkelkantstein
 • 144 rundkjøringselementer
 • Dandering av 6 mål grasbakke og plantefelt
 • 116 meter murer 
 • 100m² smågatestein
 • Beplantning av planter og trær
 • Oppstart: June 2022
 • Ferdigstilt: June 2023
 • Sted: Knarvik
 • Byggherre: Statens Vegvesen