Prosjekt Damsgårdskole bestod av flere mindre og større oppgaver.

Vi satt kantstein og laget renner av smågatestein som håndterer overvann fra plassen, samt kantstein for å etablere veier og plantefelt. Vi støpte også betongkanter for fortau og la tegl i inngangspartiet.

Vi monterte også lekeapparater, benker, bord og sykkelstativ. Under lekeapparat ble det lagt gummi, og vi etablerte et gummilandskap i kuler.

Det ble levert kunstgressbane, og vi bygget vant rundt kunstgressbane med eikestokker. Vi satt også opp skjermingsvegg rundt kunstgressbanen.

Området ble tilslutt beplantet.

  • Oppstart: January 2018
  • Ferdigstilt: August 2018
  • Sted: Herman Grans vei 2, Bergen
  • Byggherre: NCC Norge

7 Jul 2019

Bildeserie tatt i slutten av Juli.