Det er det eneste friområdet i Damsgårdssundet sør, og har derfor en viktig funksjon som lek-, aktivites-og oppholdsplass. Det er et offentlig uterom med solide kvaliteter. Fra Damsgårdsveien sikrer rampen en universell tilkomst til hoved-aktivitetsområdet. Støyskjerm mellom Michael krohnsgate og anlegget. Trapper, repos og plass av granitt, dekker av plasstøpt fallunderlag, deler av dekket og hele rampen av kostet betong.

Trapper og høyder har spilerekkverk med dobbel håndløper. Kanter av stål. Murer og trappevanger av naturstein.

Aktiviteter er akebakke, rutsjebane, trampoline, pannabane, balanseline og bord med spillflater. Hovedplassen i senter skjermes med hekk og tett plantefelt, nedre del har plantefelt med lavere vegetasjon og ulik blomstringstid.

Øvre område er preget av grasbakke (plenkvalitet!) som skal innby til soling om sommeren og aking om vinteren.

Anlegget har en høydeforskjell fra kote 11 til 2.3.

  • Oppstart: August 2018
  • Ferdigstilt: April 2019
  • Sted: Damsgårdsveien 42, Bergen
  • Byggherre: BOB

2 Feb 2019

Bilder tatt etter ferdigstilling og overlevering