Som ledd i etablering av Bybanen linje 2, er det bygget en ny kollektivterminal ved Oasen. Terminalen ble flyttet nærmere vegsystemet og åpner dermed for et aktivt byrom i form av et torg mellom terminalen og Oasen.

Anleggsgartnermester Wikholm AS har jobbet som underentreprenør under Vassbakk og Stol AS, og har utført alle anleggsgartnerarbeidene i prosjektet.

Av viktige element kan nevnes: granittdekker, ulike kanter av granitt og stål, taktil markering, møblering, jord og beplantning

  • Oppstart: June 2021
  • Ferdigstilt: September 2022
  • Sted: Fyllingsdalen, Bergen
  • Byggherre: Bybanen Utbygging