Dette prosjektet omfatter to tunneler og to depoter. Dette er et prosjekt i forbindelse med bybaneprosjektet.

D15 innebærer to nye tunneler som kobler Fyllingsdalen til Kristianborg og Bergen sentrum. Den ene tunnelen er en bybanetunnel, og den andre er en sikkerhetstunnel som også er en gang- og sykkelveg.

Våre arbeider i dette prosjektet har bestått av kantstein i forskjellige størrelser og beplantning.

Vår oppdragsgiver på dette prosjektet var Marti AS.

Film av hele tunnelen kan du se hos Bergens Tidende.

  • Oppstart: March 2021
  • Ferdigstilt: March 2023
  • Sted: Fyllingsdalen, Bergen
  • Byggherre: Bybanen Utbygging