Dette prosjektet omfatter to tuneller og to depoter. Dette er et prosjekt er i forbindelse med bybaneprosjektet.
Det er to nye tuneller som kobler Fyllingsdalen til Kristianborg og Bergen sentrum hvor den ene er en bybanetunell, samt en sikkerhetstunell som også er en gang- og sykkelveg.

Våre arbeider i dette prosjektet består av kantstein i forskjellige størrelser, og beplantning.

Vår oppdragsgiver på dette prosjektet er Marti AS.

  • Pågående:JA
  • Oppstart: March 2021
  • Ferdigstilt: March 2024
  • Sted: Fyllingsdalen, Bergen
  • Byggherre: Bybanen Utbygging