Det er et privilegium å være med å bygge Bybanen, som er et flaggskip i infrastrukturutbyggingen i byen vår.

Vi har jobbet sammen med NCC på mange av de tidligere byggetrinnene og entreprisene.

Samarbeidet med byggherre og utbygger fungerer svært godt, og alle parter er kjent med den gode kvaliteten vi leverer i prosjektene.

D14 er strekningen i Kanalveien, fra Kronstad til sporene forsvinner inn i tunellen i løvstakken, på vei til Fyllingsdalen.

Kanalveien-entreprisen innehar alle delene av vårt fag, fra granittmontering til den blå-grønne, med lokal overvannsdisponering, og god overvannshåndtering.

Åpnet kanalen

I Kanalveien er den gamle kanalen gjenåpnet. Ved å gjenåpne kanalen ønsker Bergen kommune å gjøre byen mer attraktiv gjennom bruk av regnvannet. Den åpne kanalen vil i tillegg bidra til at området er bedre rustet for klimaendringer og økt nedbør.

Det er i tillegg planlagt at det skal gå sjøørret på vandring i kanalen, fra Nordåsvannet til Solheimsvannet.

I kanalen er det etablert plastring med naturstein og murer av naturstein som er utformet for å gi strømninger i vannet. Langs Kanalveien er det plantet en allé med trær på begge sider av veien.

Arbeidet med kanalen er brukt som pilot for prosjektet BEGIN, som utformer blågrønn infrastruktur i europeiske byer. «Gjennom prosjektet BEGIN har ti europeiske byer blitt bedre rustet for å møte kommende ekstremvær, øke samhold og forbedre miljøet. Flomfaren i de involverte byene er redusert med over 50 %. I Bergen er Mindebyen brukt som pilot. De gode og konkrete resultatene gir inspirasjon til grønnere byutvikling og har nå ført til at de gikk helt til topps i kategorien «Public Choice» i Regiostars Awards 2021. Prosjektet er altså folkets favoritt.» (interreg.no)

Infiltrasjonsbed

Mellom gang- og sykkelvei og kjørebane er det på begge sider av veien langs hele Mindemyren etablert et infiltrasjonsbed, som skal håndtere overflatevann fra veien. Samlet sett er det rundt 2000 meter med staudeplanter og infiltrasjonsbed langs veien.

I henhold til områdeplan skal alt overvann håndteres lokalt. Dette vil også gjelde fremtidig bebyggelse, og derfor er det lagt til rette for dette i denne utbyggingen.

  • Oppstart: January 2020
  • Ferdigstilt: April 2023
  • Sted: Kanalveien, Bergen
  • Byggherre: Vestland fylkeskommune/ NCC