Bybanestoppet ved Bergen lufthavn Flesland er endeholdeplassen til Bybanen. Dette er en av tre stasjoner vi har bygget i byggetrinn 3. Stasjonen er på 580 m2, og siden den er større enn de andre stasjonene har den heller med format 120x120 cm.

Mye av arbeidet ved holdeplassen har foregått på kvelds- og nattestid siden flere forskjellige firmaer har utført ulike arbeidsoppgaver på stasjonsområdet, og mye arbeid i høyden på terminalenbygget førte til at deler
av stasjonsområdet ofte var avstengt på dagtid.

Fredag 21. april 2017 var det offisiell åpning av Bybanenterminalen ved Bergen lufthavn Flesland, og påfølgende lørdag morgen var første avgang fra Flesland for kollektivreisende. Da ble stoppet på Kokstadflaten også tatt i bruk, og dette fullførte Bybanens tredje byggetrinn.

Den nye terminalen ved Bergen lufthavn Flesland åpner 17. august 2017, og fram til det vil det være mulig gå fra Bybanestoppet til den gamle flyterminalen på ca 5 minutter.

Artikkel fra bt om åpningen.

  • Oppstart: August 2015
  • Ferdigstilt: April 2017
  • Sted: Flesland Lufthavn
  • Byggherre: Bybanen utbygging/NCC