Som underentrepenør for Skanska Norge og Vassbakk & Stol har vi ferdigstilt Bybanens byggetrinn 4; Fløen – Kronstad.

På Kronstad har vi bygget natursteinsmurer langs spor, over tunnelportal og langs veier. Totalt har vi bygget ca. 2500 m² natursteinsmur. Vi har satt brostein, beplantet store områder og satt hvitlinje langs sporet.

På Krohnhaugen har vi etablert parkområde og en gangbro over utløpet ved Solheimsvannet. Vi har etablert holdeplass på Kronstad, og bygget et stort fint granittamfi som binder sammen Linje 2 med Linje 1.

Prosjektet har hatt stort fokus på miljø og lavest mulig utslipp. Traséen går over lange avstander, og for effektiv og miljøvennlig transport har vi benyttet el-hjullaster og elsykler, samt begrenset bilbruk.

  • Oppstart: January 2020
  • Ferdigstilt: October 2022
  • Sted: Bergen
  • Byggherre: Bybanen Utbygging AS/ Skanska Norge AS