Åpning av byggetrinn 3 - traseen fra Lagunen til Birkelandsskiftet 15. august 2016

Vi gratulerer Bybanen med åpning av byggetrinn 3 - traseen fra Lagunen til Birkelandsskiftet. Den offisielle åpningen fant sted 15. august 2016, og var fordelt over flere av de nye holdeplassene. Ved Birkelandsskiftet ble åpningen markert med taler ved byrådsleder Harald Skjelderup og Frode Grytten, og Miss Tati sto for det musikalsk innslaget til stor glede for publikum.

Wikholm har tatt del i utbyggingen av Bybanen siden starten i 2008, og har i løpet av byggetrinn 1, 2 og 3 vært med på å bygge 5 etapper av Bybanen. Vi har hatt et godt og lærerikt samarbeid med NCC og Bybanen utbygging. Det har vært et omfattende prosjekt som til tider har gitt oss en del uforutsette utfordringer, men ingenting som ikke er blitt løst ved hjelp av god dialog med våre samarbeidspartnere.

HMS og kvalitet har vært et gjennomgående fokus i alt arbeid som har vært utført. Bybanen har valgt gode kvaliteter på anleggsgartnerarbeidene noe som vises igjen på holdeplasser og i linjen langs Bybanetraseen.

Offisiell åpning av bussterminalen 26. april 2016

I dag ble bussterminalen ved Birkelandsskiftet offisielt åpnet av fylkesordfører Anne Gine Hestetun.
I første omgang er det kun bussterminalen som taes i bruk. I juni blir parkeringsanlegget for kollektivreisende åpnet, og fra 15. august vil Bybanentraseen bli utvidet fra sentrum til Birkelandskrysset.

Overlevering 9. mars 2015

Etter 2.5 års god innsats fra ansatte og underentreprenører er vi nå i mål med Bybane entreprise C13.
Stor takk til NCC som hovedentreprenør for godt samarbeid.

Dette er vårt største prosjekt til dags dato, og vi er stolte over å ha vært innvolvert i alle faser fra grunnarbeid til ferdigstilt prosjekt.

De ulike fasene har inkludert:

 • grunnarbeid langs 800m av Bybanen og omkringliggende områder
 • krevende trafikkomlegging og sprenging
 • 3000m2 natursteinmurer utført med faglig stolthet
 • 12000m kantstein
 • 2 holdeplasser pluss endeholdeplass i den nye terminalen på Flesland
 • bygging av midlertidig bussterminal
 • etablering av en ny kollektivterminal på taket av parkeringshuset

Det har vært et krevende og lærerikt prosjekt. Vi takker ansatte og underentreprenører for godt utført arbeid.

Utover våren vil såing og gartnerarbeid bli ferdigstilt.

29. januar 2016

Det går mot slutten av bybaneprosjektet ved Birkelandsskiftet hvor vi har arbeidet siden høsten 2013. Bybanestasjonen er tilnærmet ferdigstilt, og vi arbeider nå på den nye bussterminalen på taket av parkeringshuset. Vi har satt kantstein på hele bussterminalområdet, og lagt belegningsstein med maskin. Vi er i gang med å legge ca 1500 m2 betongheller på området mellom bussterminalen og bybanestasjonen. Det gjenstår også litt muring og andre småting før prosjektet skal overleveres i løpet av mars. Gartnerarbeid vil bli gjort utover våren.

Testkjøring av bybanesporet vil starte første uken i februar.

27. juni 2015

Da er den store buen over Birkelandskrysset på plass, og banetraseen er nå koblet sammen med broen.
Vi var så heldige å få være med opp i stillaset på buen, og fikk tatt litt oversiktsbilder fra området.

Vi nærmer oss nå ferdig med de tyngste grunnarbeidene, og overlevering av siste pukkspor skjer 3 juli.
Etter ferien forsetter vi å mure natursteinsmurer, og arbeider videre med etablering av bybanestoppet ved Birkelandsskiftet.

I september håper vi på å være i gang med kollektivterminalen på taket av parkeringshuset.
Vi vil også starte arbeidet på holdeplassen ved Flesland i løpet av høsten.

Åpning av Ytrebygdsvegen 20. mai 2015

Til stor glede for mange ble Ytrebygdsvegen åpnet for gjennomgangstrafikk denne uken, etter å ha vært stengt siden august 2013. Den opptil 7 meter høye natursteinsmuren langs Ytrebygsvegen er ferdig til rundkjøringen i Birkelandskrysset, og arbeidet med støping av betongkrone på toppen av muren er i gang.
Vi har satt kantstein langs stasjonen som skal komme på taket av parkeringshuset, og bybanetraseen videre bak Telenorbygget og inn i Såtamyrkulverten er ferdigstillt fra vår side og er overlevert NCC/ Bybanen utbygging.

Bybanens 3. byggetrinn

Wikholm tar også del i tredje byggetrinn av Bybanen, som underentreprenør for NCC. Arbeidesområdet vårt starter i siste del av Ytrebygdsvegen, går gjennom Birkelandsskiftet terminal, bak Telenorbygget og ender etter bybanestoppet på Kokstadflaten. Vi står for byggingen av 3 bybanestasjoner: Birkelandskrysset, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland. Stasjonen på Kokstadflaten er nesten ferdigstillt.

Denne gangen har vi også hatt ansvaret for grunnarbeidet i området rundt Birkelandsskiftet. Vi startet opp høsten 2013 med trefelling/skogrydding. Videre har vi vært gjennom en lang periode med sprengningsarbeid og masseutskifting. I denne perioden har vi også foretatt omlegging og etablering av ny infrastruktur i grunnen som omfatter fjernvarme, vann-, kloakk- og overvannsledninger, så vel som kabler for strøm, tele og fiber.

Kjøremønsteret i Flyplassvegen og Ytrebygsdsvegen har blitt endret flere ganger for å muliggjøre bygging av Såtamyrkulverten, ny infrastruktur i grunnen, ny 4 felt veg, ny rundkjøring og 2 broer. Denne midlertidige omleggingen av trafikken har blitt utført på nattestid.

Langs Ytrebygdvegen mot Sandsli er vi i gang med å bygge en 4-7 meter høy natursteinsmur som skal gå fram til rundkjøringen i Birkelandskrysset og et stykke opp langs Flyplassvegen. Til sammen vil det være mer enn 2000m2 med natursteinsmur i området rundt Birkelandskrysset. Vi er også godt i gang med kantsteinsetting, og ved prosjektets slutt vil vi ha satt ca10000m kantstein.

Den tidligere kollektivterminalen ved Telenorbygget ble fjernet i 2014, og vi har etablert en midlertidig kollektivterminal på andre siden av Ytrebygdsvegen. Når prosjektet er ferdigstilt vil den nye terminalen i Birkelandskrysset inneholde både bybanestopp, bussholdeplass og parkeringsanlegg med plass til 280 personbiler. Parkeringshuset kommer i etasjen under bybanestoppet. Det vil også komme ny gang/sykkel bro over Ytrebygdsvegen og en 50m ensidig buebro i stål/betong over Flyplassvegen.

 • Oppstart: November 2013
 • Ferdigstilt: April 2016
 • Sted: Birkelandsskiftet, Bergen
 • Byggherre: Bybanen utbygging