I Bjørgeveien utførte vi større endringer fra starten av 2017 til slutten av 2019.

Vi utvidet kanal, satt opp større og mindre natursteinsmurer. Det ble også etablert gang- og sykkelvei.

Vi hadde også ansvar for beplantning av prosjektet.

  • Oppstart: February 2017
  • Ferdigstilt: August 2018
  • Sted: Bjørge, Strømme
  • Byggherre: NCC Norge