BIRs bossnetterminal i Jekteviken er et friskt pust i omgivelsene, med sine grønne vegger og grønne tak.

På dette bygget har samtlige tak sedumdekke. Flere av veggene er dekket med planter. Totalt dekker de grønne panelene ca. 340 m², og er fylt med ca. 17.000 stauder og busker. På de tre takene har vi til sammen lagt ned ca 1.200 m² sedum.

Vannings- og gjødslingssystemet fungerer automatisk. Takvannet blir samlet opp og brukt til vanning av veggene.

De grønne veggene og takene fordrøyer regnvannet, og reduserer “toppene” av styrtregnet inn på avløpsnettet. I tillegg binder plantene opp og filtrerer bort svevestøv og CO².

Vi har også stått for oppbygning av takkonstruksjon over tekking. Dette består av drenselementer, duk, grus og et lag sedum på toppen.

Se artikkel i BA om prosjektet her.

  • Oppstart: May 2015
  • Ferdigstilt: July 2015
  • Sted: Sandviken, Bergen
  • Byggherre: BIR/Strand AS