Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører komplette anleggsgartnerarbeider.

Arbeidsoppgavene er granittbelegg, granittbenker, granittkanter, brostein, regnbed, ballbane, møblering, beplantning, taktile belegg, drensrenner, natursteinsmuring, gjerder og håndløpere.

  • Oppstart: October 2019
  • Ferdigstilt: June 2020
  • Sted: Åsane, Bergen
  • Byggherre: Hordaland Fylkeskommune