Illus: Arna Urban
 • Oppstart:Sep.2016
 • Ferdig:May.2017

Arna Urban

Vi har utført alt gartnerarbeidet ved Arna Urban, …

Illus: BIRs Bossnetterminal - Jekteviken
 • Oppstart:May.2015
 • Ferdig:Jul.2015

BIRs Bossnetterminal - Jekteviken

Den "grønne" fasaden til BIRs bossnetterminal i Jekteviken …

Illus: Erleveien
 • Oppstart:Nov.2022
 • Ferdig:Jun.2023

Erleveien

Kommunalt torg på Landås.

Illus: BIR Nygårdstangen
 • Oppstart:Aug.2022
 • Ferdig:Nov.2022

BIR Nygårdstangen

Grønne vegger på BIRs hovedkontor og bossnetterminal.

Illus: Tveiterås skole
 • Oppstart:Aug.2022
 • Ferdig:Dec.2022

Tveiterås skole

Uteområde på Tveiterås skole

Illus: E39 Knarvik sentrum
 • Oppstart:Jun.2022
 • Ferdig:Jun.2023

E39 Knarvik sentrum

I Knarvik har vi bygget en oval rundkjøring og oppgradert …

Illus: Northern Lights
 • Oppstart:Apr.2022
 • Ferdig:Sep.2022

Northern Lights

Equinors mottaksanlegg for CO2 i Øygarden

Illus: Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate
 • Oppstart:Jan.2022
 • Ferdig:Nov.2022

Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate

I Erik Pontoppidans gate og Martin Vahls gate har vi …

Illus: Oselvo
 • Oppstart:Nov.2021
 • Ferdig:Dec.2022

Oselvo

Uteområder ved Oselvo

Illus: Knutepunktet Voss, Helsehus
 • Oppstart:Sep.2021
 • Ferdig:May.2022

Knutepunktet Voss, Helsehus

Utbyggingen av Knutepunktet Voss er en del av Voss sin …

Illus: D19, Fyllingsdalen Kollektivterminal
 • Oppstart:Jun.2021
 • Ferdig:Sep.2022

D19, Fyllingsdalen Kollektivterminal

Kollektivterminal ved Oasen, Fyllingsdalen, D19

Illus: Grønamyrskvartalet
 • Oppstart:May.2021
 • Ferdig:Dec.2021

Grønamyrskvartalet

Ved Grønamyrskvartalet på Sotra har vi utført komplette …

Illus: Kranen
 • Oppstart:Mar.2021
 • Ferdig:Jun.2021

Kranen

Kranen sameie er 2 leilighetsbygg som ligger ved …

Illus: D15 Løvstakken
 • Oppstart:Mar.2021
 • Ferdig:Mar.2023

D15 Løvstakken

Tunnelarbeid fra Minde til Fyllingsdalen, samt dagsonen i …

Illus: K5 Arefjordvegen
 • Oppstart:Mar.2021
 • Ferdig:Jan.2022

K5 Arefjordvegen

Opprustning av veg på Sotra knyttet til Sotrasambandet.

Illus: Klimaklyngen
 • Oppstart:Nov.2020
 • Ferdig:May.2021

Klimaklyngen

Rehabiliteringsprosjekter er utfordrende og interessante! …

Illus: Miljølokket på Skjoldnes
 • Oppstart:Sep.2020
 • Ferdig:Dec.2020

Miljølokket på Skjoldnes

Miljølokket på Skjoldnes er et miljøtiltak for nyetablert …

Illus: Holen skole
 • Oppstart:Aug.2020
 • Ferdig:Nov.2021

Holen skole

Holen skole består av en rehabilitert del og en ny del.

Illus: Myrdal idrettspark
 • Oppstart:May.2020
 • Ferdig:Nov.2021

Myrdal idrettspark

Myrdal idrettspark i Åsane er en arena for bredde og …

Illus: Granittmontering i Bodø
 • Oppstart:Apr.2020
 • Ferdig:Apr.2020

Granittmontering i Bodø

Montering av fonteneanlegg i Bodø sentrum. Utfordrende …

Illus: Nordnes Oppveksttun
 • Oppstart:Mar.2020
 • Ferdig:Oct.2020

Nordnes Oppveksttun

Anleggsgartnermester Wikholm AS håndterer utomhusarbeidene …

Illus: D12, Bybanen byggetrinn 4, Fløen- Kronstad
 • Oppstart:Jan.2020
 • Ferdig:Oct.2022

D12, Bybanen byggetrinn 4, Fløen- Kronstad

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører …

Illus: D14, Bybanen byggetrinn 4, Kanalveien
 • Oppstart:Jan.2020
 • Ferdig:Apr.2023

D14, Bybanen byggetrinn 4, Kanalveien

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører …

Illus: D16, Bybanen byggetrinn 4, Fyllingsdalen
 • Oppstart:Jan.2020
 • Ferdig:Apr.2022

D16, Bybanen byggetrinn 4, Fyllingsdalen

Anleggsgartnermester Wikholm AS utfører arbeidene i …

Illus: Svegatjørn-Rådal, Bergensdelen
 • Oppstart:Jan.2020
 • Ferdig:May.2021

Svegatjørn-Rådal, Bergensdelen

K11 er "Bergensdelen" av Svegatjørn - Rådalprosjektet. Vår …

Illus: Minnested Fyllingsdalen
 • Oppstart:Dec.2019
 • Ferdig:Dec.2019

Minnested Fyllingsdalen

Minnested i Fyllingsdalen etter oppdrag fra Bergen kommune.

Illus: Nordnes - fra Nordnesbakken til Klosteret
 • Oppstart:Nov.2019
 • Ferdig:Aug.2021

Nordnes - fra Nordnesbakken til Klosteret

Anleggsgartnermester Wikholm AS sine oppgaver i dette …

Illus: Åsane VGS
 • Oppstart:Oct.2019
 • Ferdig:Jun.2020

Åsane VGS

Constructa Entreprenør AS er utbygger av den nye skolen. …

Illus: Fagernes, Sandviken
 • Oppstart:Aug.2019
 • Ferdig:May.2020

Fagernes, Sandviken

På Fagernes i Sandviken har Anleggsgartnermester Wikholm AS …

Illus: Flagghaugen, Nygårdsparken
 • Oppstart:Apr.2019
 • Ferdig:Sep.2020

Flagghaugen, Nygårdsparken

På Flagghaugen i Nygårdsparken har vi bygget en klatreløype …

Illus: Sandsli Sykehjem
 • Oppstart:Apr.2019
 • Ferdig:May.2020

Sandsli Sykehjem

Komplette anleggsgartnerarbeider på prosjektet. …

Illus: Sartorlunden
 • Oppstart:Jan.2019
 • Ferdig:Oct.2019

Sartorlunden

Dronninga landskap AS ved Rainer Stange har vært …

Illus: Lynghaugparken
 • Oppstart:Dec.2018
 • Ferdig:Apr.2019

Lynghaugparken

Bygging av brygge ved kanten av lynghaugtjørnet

Illus: Skille av jernbanetrase og bybanetrase med natursteinsmur
 • Oppstart:Dec.2018
 • Ferdig:May.2019

Skille av jernbanetrase og bybanetrase med natursteinsmur

Bygging av 460 meter natursteinsmur. Snitt 3 m. Skille …

Illus: Skjoldnes Panorama
 • Oppstart:Nov.2018
 • Ferdig:Oct.2020

Skjoldnes Panorama

Villa Skjoldnes er et prestisjeprosjekt som blir bygget med …

Illus: Voss knutepunkt
 • Oppstart:Oct.2018
 • Ferdig:Dec.2019

Voss knutepunkt

Voss knutepunkt med bussoppstillingsplass, «kyss og …

Illus: Friområde i Damsgårdssundet sør
 • Oppstart:Aug.2018
 • Ferdig:Apr.2019

Friområde i Damsgårdssundet sør

Dette prosjektet hadde også BOB som oppdragsgiver, og ligger …

Illus: Tunesflaten Skole
 • Oppstart:Mar.2018
 • Ferdig:Jul.2018

Tunesflaten Skole

Utearealene rundt Tunesflaten skole skal ivareta adkomst for …

Illus: Gangvei mellom Damsgårdveien og Michael Krohnsgate
 • Oppstart:Jan.2018
 • Ferdig:Jul.2018

Gangvei mellom Damsgårdveien og Michael Krohnsgate

Gangvei 9 befinner seg mellom Damsgårdveien og Michael …

Illus: Jægermyren lekeplass
 • Oppstart:Jan.2018
 • Ferdig:Jul.2018

Jægermyren lekeplass

Ved Jægermyren har vi oppgradert nevnte områder til dagens …

Illus: Damsgård Skole
 • Oppstart:Jan.2018
 • Ferdig:Aug.2018

Damsgård Skole

Vi oppgraderte uteområdet ved Damsgårdskole. Kunstgress …

Illus: Siljuslåtten sykehjem
 • Oppstart:Oct.2017
 • Ferdig:Sep.2018

Siljuslåtten sykehjem

Bygging av takhage, parkområde. Innvendig atrium

Illus: Herman Gransvei lekeplass og Damsgård ballbane
 • Oppstart:Sep.2017
 • Ferdig:Jun.2018

Herman Gransvei lekeplass og Damsgård ballbane

På vegne av Bymiljøetaten har vi foretatt en totalrenovering …

Illus: Bjørgeveien
 • Oppstart:Feb.2017
 • Ferdig:Aug.2018

Bjørgeveien

Utvidelse av kanal, natursteinsmurer, beplantning mm. …

Illus: Opprustning av Kong Oscarsgate
 • Oppstart:Jan.2017
 • Ferdig:Sep.2018

Opprustning av Kong Oscarsgate

Opprustingen av Kong Oscarsgate startet sommeren 2016, og er …

Illus: Media City Bergen
 • Oppstart:Jan.2017
 • Ferdig:Jul.2017

Media City Bergen

Media City Bergen, den nye mediaklyngen i Bergen sentrum, vi …

Illus: Nygårdsparken
 • Oppstart:Oct.2016
 • Ferdig:Jun.2017

Nygårdsparken

Renovering av Nygårdsparken

Illus: Voss Gymnas
 • Oppstart:Aug.2016
 • Ferdig:Aug.2017

Voss Gymnas

Oppgraderingen av Voss Gymnas er i gang, og …

Illus: Håsteinarparken
 • Oppstart:Jun.2016
 • Ferdig:Oct.2016

Håsteinarparken

I høst har vi foretatt en fornying av Håsteinarparken på …

Illus: Hardbakke havneområde
 • Oppstart:May.2016
 • Ferdig:Aug.2016

Hardbakke havneområde

Dette er del av en større plan for hele Hardbakke sentrum.

Illus: Fløyen klatrelek
 • Oppstart:Apr.2016
 • Ferdig:Sep.2016

Fløyen klatrelek

Fløyen klatrepark vil bestå av to hinderløyper, en kort og …

Illus: Grønaplassen på Straume
 • Oppstart:Feb.2016
 • Ferdig:May.2016

Grønaplassen på Straume

Grønaplassen på Straume er den østlige hovedinngangen til …

Illus: E39 Svegatjørn - Rådal
 • Oppstart:Dec.2015
 • Ferdig:Dec.2019

E39 Svegatjørn - Rådal

Beplanting, såing og etablering av rundkjøringer og refuger. …

Illus: Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland
 • Oppstart:Sep.2015
 • Ferdig:Dec.2016

Barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland

BUSP er det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland. Vi …

Illus: Bybanen Bergen lufthavn Flesland
 • Oppstart:Aug.2015
 • Ferdig:Apr.2017

Bybanen Bergen lufthavn Flesland

Vi er nå i gang med å bygge det som blir endeholdeplassen på …

Illus: Nøstet panorama
 • Oppstart:Jun.2015
 • Ferdig:Apr.2016

Nøstet panorama

Nøstet Panorama består av næringsarealer og 98 leiligheter …

Illus: Horisont
 • Oppstart:Apr.2014
 • Ferdig:Dec.2015

Horisont

Horisont er et kjøpesenter i Åsane utenfor Bergen, og har ca …

Illus: Lavik kaiområde
 • Oppstart:Apr.2014
 • Ferdig:Sep.2015

Lavik kaiområde

Som underentrepenør for NCC har vi vært med på å oppgradere …

Illus: Skansedammen
 • Oppstart:Apr.2014
 • Ferdig:Aug.2015

Skansedammen

1. september 2015 ble nye Skansedammen i Bergen offisielt …

Illus: Ørnen hotell
 • Oppstart:Jan.2014
 • Ferdig:May.2014

Ørnen hotell

Våre arbeider ved Ørnen hotell

Illus: Bybanen - Birkelandsskiftet
 • Oppstart:Nov.2013
 • Ferdig:Apr.2016

Bybanen - Birkelandsskiftet

Bybaneprosjektet ved Birkelandsskiftet ble overlevert 9.mars …

Illus: Søreide skole
 • Oppstart:Aug.2013
 • Ferdig:Aug.2014

Søreide skole

Våre arbeider på Søreide Skole.

Illus: Foldnes - natursteinsbro
 • Oppstart:May.2013
 • Ferdig:May.2013

Foldnes - natursteinsbro

Våre arbeider ved Foldnes - natursteinsbro

Illus: Fauskanger barne- og ungdomsskole
 • Oppstart:Jan.2013
 • Ferdig:Aug.2013

Fauskanger barne- og ungdomsskole

Våre arbeider ved Fauskanger barne- og ungdomssskule

Illus: Storetveit - natursteinsbro
 • Oppstart:Oct.2012
 • Ferdig:Dec.2012

Storetveit - natursteinsbro

Våre arbeider ved Storetveit - natursteinsbro

Illus: Os sjøfront
 • Oppstart:Mar.2012
 • Ferdig:Jun.2013

Os sjøfront

Våre arbeider ved Os sjøfront

Illus: Kronstad DPS
 • Oppstart:Apr.2011
 • Ferdig:Oct.2013

Kronstad DPS

Våre arbeider ved Kronstad DPS

Illus: Sartorgården
 • Oppstart:Jan.2010
 • Ferdig:Oct.2013

Sartorgården

Våre arbeider ved Sartorgården.